Φλογιστρα και Κουζινες

Επιτραπέζιες και επιδαπέδιες κουζίνες αερίου από ένα μέχρι έξι καυστήρες (φλόγιστρα).

Τα επιδαπέδια μοντέλα συνδυάζονται με ανοιχτά ερμάρια, ηλεκτρικούς φούρνους ή φούρνους αερίου.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we'll assume that you are understand this. Learn more
Accept