Εγκατασταση αεραγωγων και απορροφητηρων

κωδικός sku: GP.0100.0002

ΡΩΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
Οι κουζίνες των εστιατορίων απαιτούν σωστό εξαερισμό προκειμένου να δημιουργηθεί το καλύτερο δυνατό εργασιακό περιβάλλον μέσα στις κουζίνες και επίσης να προστατεύσουν το περιβάλλον και να σεβαστούν τους περίοικους.

Η εγκατάσταση της χοάνης απαγωγής οσμών (φούσκας) και η σύνδεση των καναλιών (καπναγωγοί) απαιτούν εμπειρία και εστίαση σε πολλές μικρές λεπτομέρειες, έτσι ώστε το πλήρες σύστημα θα λειτουργεί απρόσκποπτα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η ομάδα μας μπορεί να εγγυηθεί την άριστη εργασία, που γίνεται πάντα σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις νόμου.


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we'll assume that you are understand this. Learn more
Accept